ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
Rp135.000,00
1 سال
Rp135.000,00
1 سال
Rp135.000,00
1 سال
.net
Rp165.000,00
1 سال
Rp165.000,00
1 سال
Rp165.000,00
1 سال
.org
Rp165.000,00
1 سال
Rp165.000,00
1 سال
Rp165.000,00
1 سال
.info
Rp140.000,00
1 سال
Rp140.000,00
1 سال
Rp140.000,00
1 سال
.co
Rp390.000,00
1 سال
Rp390.000,00
1 سال
Rp390.000,00
1 سال
.biz
Rp155.000,00
1 سال
Rp155.000,00
1 سال
Rp155.000,00
1 سال
.eu
Rp125.000,00
1 سال
Rp125.000,00
1 سال
Rp125.000,00
1 سال
.us
Rp120.000,00
1 سال
Rp120.000,00
1 سال
Rp120.000,00
1 سال
.name
Rp125.000,00
1 سال
Rp125.000,00
1 سال
Rp125.000,00
1 سال
.tv
Rp500.000,00
1 سال
Rp500.000,00
1 سال
Rp500.000,00
1 سال
.ca
Rp225.000,00
1 سال
Rp225.000,00
1 سال
Rp225.000,00
1 سال
.in
Rp250.000,00
1 سال
Rp250.000,00
1 سال
Rp250.000,00
1 سال
.ws
Rp265.000,00
1 سال
Rp265.000,00
1 سال
Rp265.000,00
1 سال
.fm
Rp1.600.000,00
1 سال
Rp1.600.000,00
1 سال
Rp1.600.000,00
1 سال
.radio.fm
Rp135.000,00
1 سال
Rp135.000,00
1 سال
Rp135.000,00
1 سال
.asia
Rp250.000,00
1 سال
Rp250.000,00
1 سال
Rp250.000,00
1 سال
.me
Rp450.000,00
1 سال
Rp450.000,00
1 سال
Rp450.000,00
1 سال
.top
Rp185.000,00
1 سال
Rp185.000,00
1 سال
Rp185.000,00
1 سال
.xyz
Rp185.000,00
1 سال
Rp185.000,00
1 سال
Rp185.000,00
1 سال
.online
Rp600.000,00
1 سال
Rp600.000,00
1 سال
Rp600.000,00
1 سال
.ac.id
Rp60.000,00
1 سال
Rp60.000,00
1 سال
Rp60.000,00
1 سال
.co.id
Rp315.000,00
1 سال
Rp315.000,00
1 سال
Rp315.000,00
1 سال
.id
Rp225.000,00
1 سال
Rp225.000,00
1 سال
Rp225.000,00
1 سال
.web.id
Rp55.000,00
1 سال
Rp55.000,00
1 سال
Rp55.000,00
1 سال
.my.id
Rp110.000,00
1 سال
Rp110.000,00
1 سال
Rp110.000,00
1 سال
.sch.id
Rp60.000,00
1 سال
Rp60.000,00
1 سال
Rp60.000,00
1 سال
.or.id
Rp60.000,00
1 سال
Rp60.000,00
1 سال
Rp60.000,00
1 سال
.mild.id
Rp110.000,00
1 سال
Rp110.000,00
1 سال
Rp110.000,00
1 سال
.go.id
Rp65.000,00
1 سال
Rp65.000,00
1 سال
Rp65.000,00
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

Powered by WHMCompleteSolution